Từ vựng luyện thi IELTS
Trong IELTS Listening, dạng bài Map Labeling là một dạng câu hỏi thường gặp và cũng dễ khiến người mới luyện nghe cảm thấy hoang mang vì không biết dán nhãn...
Từ nối là trong tiếng Anh là yếu tố quan trọng giúp bài viết và bài nói của bạn trở...
Bài thi IELTS Reading gồm 3 bài đọc có mức độ khó tăng dần, thí sinh sẽ có 60 phút...
IELTS Writing Task 1 là bài thi yêu cầu thí sinh thể hiện năng lực viết tiếng Anh của mình...
Từ đồng nghĩa là một trong những kiến thức rất quan trọng trong bài thi IELTS. Chúng giúp cho bài...
Từ vựng là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định band điểm IELTS nói chung và phần thi...
© Copyright 2000 - 2022 – SMARTLEARN