Tiếng Anh THCS (12-15 tuổi)
Khóa học đặc trị mất gốc – Back to basic

Khóa học phù hợp cho học sinh độ tuổi từ 12-15 tuổi, bị hổng hoặc mất gốc tiếng Anh. Học sinh sẽ được học tập với khung trình độ tăng tiến dần từ cơ bản đến nâng cao, đảm bảo sự hòa nhập và tiếp thu hiệu quả.

Đăng ký tư vấn
MỤC TIÊU
KHÓA HỌC
    • Phát âm chuẩn tiếng Anh.
    • Nắm vững các đơn vị từ trong câu.
    • Nắm vững thì của động từ và cách sử dụng trong tiếng Anh.
    • Biết cách tạo lập câu và sử dụng câu đơn, câu ghép và câu phức.
    • Có lượng từ vựng cơ bản ở những chủ đề phổ thông như Giáo dục, môi trường, công nghệ... 

Thời lượng học
32
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Thời lượng học
32
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Giáo viên
15
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

BẢN NGỮ

15
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

VIỆT NAM

Cách thức tham gia
LỘ TRÌNH HỌC

Khóa Back to Basic

Đăng ký tư vấn
Đăng ký
© Copyright 2000 - 2022 – SMARTLEARN