Tiếng Anh THCS (12-15 tuổi)
Khóa học Luyện nói thi chuyên ngữ Speaking

Khóa học được thiết kế phù hợp các bạn học sinh THPT, nhằm giúp các em cải thiện khả năng Speaking, phục vụ cho các kỳ thi trong và ngoài nước cũng như mở ra nhiều cơ hội ở các môi trường quốc tế.

Đăng ký tư vấn
MỤC TIÊU
KHÓA HỌC
    • Học sinh biết phương pháp làm bài Nói thi chuyên ngữ.
    • Chuẩn bị bài Nói tốt cho 35 chủ đề thường gặp trong kỳ thi.
    • Kỹ năng Nghe, Nói được trau dồi và nâng cao.

Thời lượng học
35
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Thời lượng học
35
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Giáo viên
0
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

BẢN NGỮ

35
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

VIỆT NAM

Cách thức tham gia
LỘ TRÌNH HỌC

Khóa Speaking

Đăng ký tư vấn
Đăng ký
© Copyright 2000 - 2022 – SMARTLEARN