Từ vựng luyện thi IELTS
100 từ đồng nghĩa hay dùng trong bài thi IELTS Writing
Từ đồng nghĩa là một trong những kiến thức rất quan trọng trong bài thi IELTS. Chúng giúp cho bài viết hay bài nói của chúng ta trở nên sinh động, sáng tạo và đảm bảo được tiêu chí Lexical Resources trong bài thi IELTS Writing. Vì vậy, bài viết này SmartLearn sẽ chia sẻ tới độc giả 100 từ đồng nghĩa rất hay được sử dụng trong bài thi IELTS Writing.

100 từ đồng nghĩa hay sử dụng trong bài thi IELTS Writing

1.important: quan trọng = crucial (cực kỳ quan trọng), significant

2.common: phổ biến, thông dụng = universal, ubiquitous

3.abundant: phong phú = ample, plentiful

4.neglect: thờ ơ, bỏ mặc = ignore.

6.near: gần = adjacent, adjoin

7.pursue: theo đuổi, đi tìm, mưu cầu = woo, seek (FORMAL)

8.accurate: đúng đắn, chính xác = precise, exact

9.vague: mơ hồ, mập mờ = obscure

10.top: đỉnh = peak, summit

11.competitor: đối thủ = rival, opponent

12.blame: đổ lỗi, khiển trách = condemn

13.opinion: ý kiến = perspective, standpoint

14.fame: danh tiếng = prestige, reputation

15.build: xây dựng = erect (FORMAL), establish

16.insult: lăng mạ, sỉ nhục = humiliate

17.complain:phàn nàn = grumble

18.primary: đầu tiên, nguyên bản = radical, fundamental

19.relieve: an ủi, cứu trợ = alleviate

20.force: nỗ lực = coerce into, compel

21.enlarge: mở rộng, triển khai = magnify

22.complex: phức tạp = intricate

23. Lonely: cô đơn = solitary

24.small: nhỏ  = minuscule (very small), minute

25.praise: khen ngợi, tán dương = extol, compliment

26.hard-working: chăm chỉ = assiduous

27.difficult: khó khăn = arduous

28.poor (soil): cằn cỗi = barren, infertile

29.fragile: mong manh, dễ vỡ = brittle, vulnerable

30.show: chỉ ra, miêu tả = demonstrate

31.big: to lớn = massive, colossal, tremendous (informal)

32.avoid: tránh = shun

33.fair: công bằng = impartial

34.attack: tấn công = assault (physically attack someone), assail (attack violently)

35.dislike: không thích = abhor, loathe (dislike very much)

36.ruin: sụp đổ, đổ nát = devastate

37.always: luôn luôn = invariably (the same as always, but better than always)

38.forever: mãi mãi = perpetual, immutable

39.surprise: ngạc nhiên = startle , astound, astonish

40.enthusiasm: nhiệt tình = zeal, fervency

41.quiet: yên tĩnh = tranquil (calm and peaceful), serene (calm and quiet)

42.expensive: đắt đỏ = exorbitant

43.luxurious: sang trọng = lavish (impressive and very expensive), sumptuous (grand and very expensive)

44.boring: nhàm chán = tedious

45.respect: tôn trọng = esteem (FORMAL)

46.worry: lo lắng = fret

47.cold: lạnh = chilly (unpleasantly cold), icy(extremely cold)

48.hot: nóng = boiling (very hot)

49.dangerous: nguy hiểm = perilous (very dangerous, hazardous)

50.only: duy nhất = unique = distinctive

51.stop: dừng lại = cease

52.part: phần = component

53.result: kết quả = consequence

54.obvious: rõ ràng = apparent, manifest

55.based on: dựa vào = derived from

56.quite: hoàn toàn = fairly

57.pathetic : cảm động = lamentable

58.field: lĩnh vực = domain

59.appear: xuất hiện = emerge

60.whole: toàn bộ = entire

61.wet: ẩm ướt = moist = damp = humid

62.wrong: sai lầm = erroneous

63.difficult: khó khăn = formidable

64.change: thay đổi = convert

65.typical: điển hình = quintessential

66.careful: cẩn thận = cautious = prudent

67.ability: khả năng = capacity = capability

68.strange: lạ lùng = eccentric

69.rich: giàu có = affluent

70.use: sử dụng = utilize

71.dubious: nghi ngờ = skeptical

72.satisfy: thỏa mãn, làm hài lòng = gratify

73.short: ngắn = fleeting, ephemeral

74.scholarship: học bổng = fellowship

75.smelly: nặng mùi = malodorous

76.ugly: xấu xí = hideous

77.attractive: thu hút = appealing, absorbing

78.diverse: đa dạng = miscellaneous

79.disorder: rối loạn  = disarray, chaos

80.crazily: điên cuồng = frantically

81.rapid: nhanh chóng = meteoric

82.ordinary: thông thường = mundane

83.despite: mặc dù = notwithstanding (FORMAL)

84.best: tốt nhất = optimal

85.sharp: chính xác, sắc bén = acute

86.unbelievable: không thể tin tưởng = inconceivable

87.puzzle: khó xử, bối rối = perplex

88.method: phương pháp = avenue

89.famous: nổi tiếng = distinguished

90.ancient: cổ điển = archaic

91.decorate: trang trí = embellish

92.possible: có thể = feasible

93.so: do dó = consequently, accordingly

94.rare: hiếm khi = infrequent

95.greedy: tham lam = rapacious

96.individuals,characters, folks: cá nhân, con người = people, persons

97.nowadays: ngày nay = currently

98.dreadful, unfavorable, poor, adverse, ill: nghèo nàn = be less impressive

99.reap huge fruits: đạt được nhiều lợi ích = get many benefits

100.for my part, from my own perspective: theo quan điểm của tôi = in my opinion

Hi vọng 100 từ đồng nghĩa trên này sẽ giúp các bạn gây được ấn tượng với ban giám khảo và đạt điểm cao trong bài thi IELTS Writing nha.

© Copyright 2000 - 2022 – SMARTLEARN