Tiếng Anh THCS (12-15 tuổi)
Khóa học tiếng Anh học thuật TeenScholar

Khóa học phù hợp với học sinh từ KET trở lên và sẽ chuyển tiếp lên IELTS. Học sinh sẽ được trau dồi các kiến thức tiếng Anh trên 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết để đạt điểm cao trong bài thi IELTS.

 

Đăng ký tư vấn
MỤC TIÊU
KHÓA HỌC
    • Học sinh phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.
    • Học sinh đọc được các bài báo và sách giáo khoa bằng tiếng Anh.
    • Học sinh viết được bức thư hoặc email về các chủ đề.
    • Học sinh có các kỹ năng ngôn ngữ hiểu được thông tin thực để ứng xử tự tin trong các tình huống có thể tiên đoán trước, thể hiện được quan điểm và cảm xúc khi nói tiếng Anh.

Thời lượng học
35
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Thời lượng học
35
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Giáo viên
0
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

BẢN NGỮ

35
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

VIỆT NAM

Cách thức tham gia
LỘ TRÌNH HỌC

Khóa TeenScholar

Đăng ký tư vấn
Đăng ký
© Copyright 2000 - 2022 – SMARTLEARN