Tiếng Anh THPT (15-18 tuổi)
IELTS Basic

Khóa học dành cho học sinh PET hoặc test đầu vào bài IELTS đạt 4.0. Chương trình học được thiết kế từ cơ bản nhằm giúp học sinh làm quen và hiểu rõ các dạng bài thi IELTS cũng như củng cố ngữ pháp và từ vựng cần thiết.

 

Đăng ký tư vấn
MỤC TIÊU
KHÓA HỌC
    • Học sinh hiểu rõ các dạng bài thi IELTS 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và biết cách làm bài cơ bản.
    • Học sinh được củng cố và mở rộng ngữ pháp, từ vựng theo chủ đề hay gặp trong bài thi IELTS.

Thời lượng học
73
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Thời lượng học
73
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Giáo viên
0
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

BẢN NGỮ

73
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

VIỆT NAM

Cách thức tham gia
LỘ TRÌNH HỌC

Khóa IELTS Basic

Đăng ký tư vấn
Đăng ký
© Copyright 2000 - 2022 – SMARTLEARN