Tiếng Anh THPT (15-18 tuổi)
IELTS Tailor made
Khoá IELTS được thiết kế riêng đáp ứng đúng nhu cầu của từng học sinh, hoặc là học riêng từng kỹ năng để nâng điểm hoặc học tập trung nhiều kỹ năng trong một thời gian ngắn trước khi đi thi. Dựa theo nhu cầu, khoá học sẽ có chương trình học riêng theo thời lượng và học phí cụ thể cho từng khoá.
Đăng ký tư vấn
MỤC TIÊU
KHÓA HỌC
    • Học sinh nắm được các kỹ năng làm bài thi IELTS trong thời gian ngắn.
    • Học sinh được trang bị đầy đủ từ vựng và ngữ pháp cần thiết để kịp thi cấp tốc.

Thời lượng học
32
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Thời lượng học
32
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Giáo viên
15
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

BẢN NGỮ

15
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

VIỆT NAM

Cách thức tham gia
LỘ TRÌNH HỌC

Khóa IELTS Tailor made

Đăng ký tư vấn
Đăng ký
© Copyright 2000 - 2022 – SMARTLEARN