Tiếng Anh THPT (15-18 tuổi)
IELTS Advanced

Khóa học được thiết kế dành cho học sinh đã học IELTS Basic (IELTS 2) ở SmartLearn hoặc có điểm test đầu vào bài IELTS đạt 5.0. Các chương trình học được thiết kế bám sát đề thi IELTS, giúp học viên đạt điểm tốt trong kỳ thi.

 

Đăng ký tư vấn
MỤC TIÊU
KHÓA HỌC
    • Học sinh được luyện tập đầy đủ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong IELTS.
    • Học sinh được giáo viên chỉ dẫn cách làm từng dạng bài trong bài thi IELTS, từ đó giúp học sinh cải thiện band điểm của mình. 


Thời lượng học
73
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Thời lượng học
73
Buổi học
48 giờ/khóa
2
Buổi học/tuần 1,5 giờ/buổi
15
Học viên/lớp
Giáo viên
0
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

BẢN NGỮ

73
BUỔI HỌC VỚI GIÁO VIÊN

VIỆT NAM

Cách thức tham gia
LỘ TRÌNH HỌC

Khóa IELTS Advance

Đăng ký tư vấn
Đăng ký
© Copyright 2000 - 2022 – SMARTLEARN