Giáo viên


Giáo viên được yêu thích nhất

0

MS. MATTIE

Cử nhân Quan hệ quốc tế
  • Chứng chỉ: giảng dạy tiếng Anh TEFL
  • Quốc tịch: Anh
  • Hiện cô đang tham gia giảng dạy tại Trường tiểu học Thanh Bình và các lớp học tại SmartLearn
Tôi thực sự thích dạy trẻ em bởi vì những học sinh sáng sủa mang lại cho tôi động lực tích cực và hứng thú trong giảng dạy. Tôi rất vui khi có cơ hội trở thành giáo viên tại SmartLearn.

Giáo viên tiêu biểu

  Đánh giá

  0
  MRS. NICOLA

  Đánh giá

  Thạc sĩ Tâm lý học phát triển

   Chứng chỉ: Giảng dạy tiếng Anh TEFL
   Quốc tịch: Anh
   Hiện cô đang tham gia giảng dạy các lớp học nâng cao, lớp học gia sư 1-1 tại SmartLearn

  0
  MS. CHARHENIQUE

  Đánh giá

  Cử nhân Giáo dục
   • Chứng chỉ: giảng dạy tiếng Anh TEFL
   • Quốc tịch: Nam Phi
   • Hiện cô đang tham gia giảng dạy tại Trường quốc tế IQ Ninh Bình và các lớp học tại SmartLearn
  2
  MS. MATTIE

  Đánh giá

  Cử nhân Quan hệ quốc tế
   • Chứng chỉ: giảng dạy tiếng Anh TEFL
   • Quốc tịch: Anh
   • Hiện cô đang tham gia giảng dạy tại Trường tiểu học Thanh Bình và các lớp học tại SmartLearn
  0
SmartLearn
© Copyright 2000 - 2022 – SMARTLEARN