SMARTLEARN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

Kết quả chấm thi vòng sơ loại cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh tỉnh Ninh Bình năm học 2018 - 2019 đã được SmartLearn gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình để duyệt.
.
Kết quả chính thức của vòng sơ loại sẽ được Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình công bố trong một vài ngày tới trên trang web của Sở và trang web/facebook của SmartLearn..
.
Trân trọng!