Kết quả chấm thi đã được SmartLearn gửi cho Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình và sẽ có danh sách chính thức trong vài ngày tới!

Cuộc thi "OLYMPIC TÀI NĂNG TIẾNG ANH TỈNH NINH BÌNH NĂM HỌC 2018-2019" do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức đã chính thức bắt đầu. Hãy đăng ký ngay hôm nay.

Link đăng ký online: https://goo.gl/forms/dIKXJWMT8llxO1XI3