Kết thúc chương trình là bữa tiệc ngọt quây quần cùng bạn bè. Ngày của bé kết thúc trong những tiếng cười rộn rã.