THÔNG TIN VÒNG SƠ LOẠI
CUỘC THI “OLYMPIC TIẾNG ANH TỈNH NINH BÌNH”
NĂM HỌC 2018 – 2019

Dành cho học sinh lớp 8

1. Danh sách học sinh tham gia vòng sơ loại cuộc thi "Olympic tiếng Anh tỉnh Ninh Bình" năm học 2018 - 2019 đã có! Quý phụ huynh và học sinh theo dõi link dưới đây để biết chi tiết:

2. Vòng sơ loại sẽ được tổ chức chia theo khu vực, cụ thể:

- Ngày thi thứ nhất: Thứ 4, ngày 06.03.2019:
+ TP Tam Điệp: Từ 13.30
+ Huyện Hoa Lư: Từ 15.30
+ TP Ninh Bình: Từ 17.00 đến 21.00

- Ngày thi thứ hai: Thứ 7, ngày 09.03.2019:
+ Huyện Kim Sơn và Nho Quan: Từ 13.30
+ Huyện Yên Khánh, Yên Mô và Gia Viễn: Từ 15.30

3. Địa điểm tổ chức vòng sơ loại tại: Phòng hội thảo VIP 5, Khách sạn The Reed, TP Ninh Bình.

4. Hình thức thi vòng sơ loại là phỏng vấn ngắn. Mỗi thí sinh sẽ có 5ph thi để thể hiện khả năng tiếng Anh của mình với ban giám khảo. Có 2 bàn giám khảo cùng phỏng vấn một lúc.

5. Các thí sinh của mỗi ca thi theo khu vực sẽ được gọi vào thi theo bảng chữ cái. Do đó, quý phụ huynh và các em học sinh cần lưu ý số thứ tự của thí sinh trong khu vực của mình để sắp xếp thời gian đến thi cho hợp lý. Xin được nhắc lại, mỗi thí sinh sẽ có 5ph thi và có 2 bàn giám khảo cùng phỏng vấn.

Xin cảm ơn tất cả các thí sinh đã đăng ký tham gia cuộc thi “Olympic tiếng Anh tỉnh Ninh Bình năm học 2018-2019”.

Chúc các bạn bình tĩnh, tự tin và tỏa sáng!